Harald V Eksportsett

Lagd for det Amerikanske markedet. Inneholder en medalje med tilknytning til USA/Norge.