Utgave 1

Utgave I Med "Lov om Pengevæsenet" av 17. april 1875 ble speciedaler og skilling erstattet av kroner og øre. Det måtte derfor trykkes nye sedler. Oscar II-serien innledet rekken av moderne norske sedler, for første og eneste gang med kongens portrett på forsiden. Sedlene ble produsert på hvitt papir og utført i kobbertrykk og flerfarget boktrykk. Tegningene til kobbertrykkene ble utført av arkitekt Eilert Chr. Christie i Trondheim, mens papir og gravyrer ble levert av Saunders i London. Til å begynne med ble også trykkingen av forsidene utført i London, mens baksidene ble trykket ved Norges Banks trykkeri i Trondheim før det i 1891 ble anskaffet en kobbertrykkpresse. Fra samme år ble papiret levert av den svenske riksbankens trykkeri i Tumba ved Stockholm. Hver enkelt seddel ble datert og signert for hånd.

  1. 10 Kr "Oscar" 1899 C (8419289)

    1 på lager
    Kr 15 000