Utgave 2

Utgave II Den kunstneriske utformingen av sedlene i utgave II ble utført av maleren Oluf Wold-Torne, og de ble gravert av firma Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. i London. Til å begynne med ble de også trykket i London på papir fra Østerrike, men fra 1907 foregikk all trykking i Norge på papir fra Alvøens papirfabrikk ved Bergen. I løpet av denne seddelutgavens lange levetid fra 1901 til 1945 ble det bare gjort noen mindre endringer i papirkvalitet, stilen på trykking av årstall og serienummere og noen andre detaljer. Under siste krig ble det besluttet å inndra og skifte ut den sirkulerende seddelmassen når krigen var over. Denne ombyttingen trådte i kraft 9. september 1945, og hele serie II er ugyldig fra samme dato.

Page
 1. 10 Kr 1932 S Kv 1+ (S.3739441)

  1 på lager
  Kr 1 550
 2. 10 kr 1932 S Kv 1+ (S.1003574)

  1 på lager
  Kr 1 550
 3. 50 kr 1940 C kv 1+ C.0617707)

  1 på lager
  Kr 3 700
 4. 5 kr 1936 O Kv -0 (O.3528790)

  1 på lager
  Kr 2 900
 5. 5 kr 1933 M Kv s1 (M.7759085)

  1 på lager
  Kr 1 400
 6. 5 kr 1917 F Kv 1- (F.2493112)

  1 på lager
  Kr 1 300
 7. 10 kr 1919 H Kv 1+ (H.2783076)

  1 på lager
  Kr 2 700
 8. 50 kr 1941 C kv 1+ (C.2417725)

  1 på lager
  Kr 2 700
 9. 50 kr 1942 C Kv g1 (C.3896602)

  1 på lager
  Kr 2 100
 10. 5 kr 1918F Kv 1- (F.6948353)

  1 på lager
  Kr 1 300
 11. 50 kr 1941 C kv 1 (C.3178498)

  1 på lager
  Kr 1 750
 12. 50 kr 1942 C Kv 1 (C.5119015)

  1 på lager
  Kr 1 750
 13. 5 kr 1933 M Kv 1 (M.9363001)

  1 på lager
  Kr 1 500
 14. 5 kr 1929 L Kv s01 (L.7324455)

  1 på lager
  Kr 3 600
 15. 5 kr 1920G Kv g1 (G.7532124)

  1 på lager
  Kr 2 300
 16. 5 kr 1932 M Kv gVF (M.5927414)

  1 på lager
  Kr 2 400
 17. 5 kr 1934 N Kv g1+ (N.2226366)

  1 på lager
  Kr 2 300
 18. 100 kr 1937 B kv 1 (B.1889470)

  1 på lager
  Kr 2 300
Page