Utgave 4

Utgave IV Arbeidet med denne seddelutgaven ble påbegynt før krigen. Det ble avholdt en kunstnerkonkurranse i 1930 om utformingen av en ny seddelutgave, men krigen satte en stopper for å realisere den. Ingen av de premierte utkastene ble ansett å egne seg til formålet, arkitekt Arnstein Arneberg ble derfor engasjert som kunstnerisk medarbeider. Planene for utgaven gikk ut på at fremtredende nordmenn fra nyere tid skulle portretteres, og baksidene skulle illustrere de viktigste næringsveiene. Gravyrene til 10- og 100-kronesedlene ble utført av firmaet Thomas de la Rue i London før krigen, mens de øvrige sedlene i serien ble gravert av Henry Welde, grafiker ved Norges Banks seddeltrykkeri.

Page
 1. 500 Kr 1967 Kv 1+ (A.2798715)

  1 på lager
  Kr 3 850
 2. 500 Kr 1971 A Kv 1 (A.3950772)

  1 på lager
  Kr 2 400
 3. 500 Kr 1972 A kv F (A.4515765)

  1 på lager
  Kr 2 375
 4. 500 Kr 1974 A Kv 1 (A.5484303)

  1 på lager
  Kr 2 375
 5. 500 Kr 1974 A Kv 1 (A.5664541)

  1 på lager
  Kr 2 375
 6. 50 kr 1958 C Kv 1+ (C.8716196)

  1 på lager
  Kr 1 540
Page