Utgave 4

Utgave IV Arbeidet med denne seddelutgaven ble påbegynt før krigen. Det ble avholdt en kunstnerkonkurranse i 1930 om utformingen av en ny seddelutgave, men krigen satte en stopper for å realisere den. Ingen av de premierte utkastene ble ansett å egne seg til formålet, arkitekt Arnstein Arneberg ble derfor engasjert som kunstnerisk medarbeider. Planene for utgaven gikk ut på at fremtredende nordmenn fra nyere tid skulle portretteres, og baksidene skulle illustrere de viktigste næringsveiene. Gravyrene til 10- og 100-kronesedlene ble utført av firmaet Thomas de la Rue i London før krigen, mens de øvrige sedlene i serien ble gravert av Henry Welde, grafiker ved Norges Banks seddeltrykkeri.

Page
 1. 500 Kr 1972 A kv F (A.4353514)

  1 på lager
  Kr 2 375
 2. 500 kr 1963 A kv 1 (A.1649011)

  1 på lager
  Kr 3 000
 3. 500 kr 1964 A kv 1 (A.1831331)

  1 på lager
  Kr 3 000
 4. 500 kr 1968 A kv 1 (A.2914160)

  1 på lager
  Kr 2 800
 5. 500 kr 1964 A Kv 1 (A.1984872)

  1 på lager
  Kr 3 000
 6. 500 kr 1968 A kv 1(A.3115240)

  1 på lager
  Kr 2 800
 7. 500 kr 1961 A kv 1 (A.1590213)

  1 på lager
  Kr 3 000
 8. 500 Kr 1970 A Kv F (A.3490683)

  1 på lager
  Kr 2 550
 9. 500 Kr 1970 A Kv F (A.3548126)

  1 på lager
  Kr 2 550
 10. 500 Kr 1966 A kv 1 (A.2227871)

  1 på lager
  Kr 2 700
 11. 50 kr 1958 C Kv 1+ (C.8716196)

  1 på lager
  Kr 1 540
 12. 500 Kr 1974 A Kv 1 (A.5664541)

  1 på lager
  Kr 2 375
Page