Utgave London

Londonsedler Under 2. verdenskrig ble det trykket to norske seddelserier i London. For den ene serien ble planleggingen påbegynt allerede i 1941. Alle valørene fra 1000 kroner til 1 krone ble produsert, og tanken var å benytte dem som omvekslingssedler mot den eksisterende seddelmassen etter krigens slutt. De ble aldri satt i sirkulasjon. Den andre serien var såkalte krigssedler og dekket valørene 100 kroner til 5 kroner. Disse var påtrykket KRIGSSEDDEL og tanken var å benytte dem dersom det ble aktuelt å foreta en militær gjenerobring av landet. Etter at tyskerne hadde kapitulert, ble allierte soldater sendt til landet utstyrt med slike sedler. Noen av dem, kanskje omkring 2 millioner kroner, kom i omløp før man rakk å sende over sedler til Storbritannia fra det frigjorte Norge.