Gjende

Gjende 830 S N. M. Thune Produsert på slutten av 60-tallet.