Mormor

Th. Marthinsens Sølvvarefabrikk, Tønsberg 1939-1941