Slottssølv

Th. Marthinsens Sølvvarefabrikk, Tønsberg 1927-1939